OWL

OGÓLNE WARUNKI LICENCYJNE 1.5 NA APLIKACJĘ „OCZAMI DZIECKA”.

Niniejsze Ogólne Warunki Licencji, zwane dalej jako „OWL” wraz z zamówieniem licencji stanowią umowę licencyjną zawieraną pomiędzy Licencjodawcą: Ryszardem Kiedrowskim, Kamilem Molenda i Zbigniewem Molenda -wspólnikami spółki cywilnej działającej pod oznaczeniem: Grupa Edukacji Nowoczesnej R.Kiedrowski K.Molenda Z.Molenda S.C., 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 57, NIP spółki cywilnej: 5882447621 – wpisy wspólników spółki cywilnej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP stanowią załącznik nr 1, załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do OWL, zwanymi dalej łącznie w OWL jako „Grupa Edukacji Nowoczesnej”, a Licencjobiorcą wskazanym w zamówieniu licencji.

POBIERZ OWL 1.5

OGÓLNE WARUNKI LICENCYJNE 1.4 NA APLIKACJĘ „OCZAMI DZIECKA”.

Niniejsze Ogólne Warunki Licencji, zwane dalej jako „OWL” wraz z zamówieniem licencji stanowią umowę licencyjną zawieraną pomiędzy Licencjodawcą: Ryszardem Kiedrowskim, Kamilem Molenda i Zbigniewem Molenda -wspólnikami spółki cywilnej działającej pod oznaczeniem: Grupa Edukacji Nowoczesnej R.Kiedrowski K.Molenda Z.Molenda S.C., 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 57, NIP spółki cywilnej: 5882447621 – wpisy wspólników spółki cywilnej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP stanowią załącznik nr 1, załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do OWL, zwanymi dalej łącznie w OWL jako „Grupa Edukacji Nowoczesnej”, a Licencjobiorcą wskazanym w zamówieniu licencji.

POBIERZ OWL 1.4

OGÓLNE WARUNKI LICENCYJNE 2021 NA APLIKACJĘ „OCZAMI DZIECKA”

Niniejsze Ogólne Warunki Licencji, zwane dalej jako „OWL” wraz z zamówieniem licencji stanowią umowę licencyjną zawieraną pomiędzy Licencjodawcą: Ryszardem Kiedrowskim, Kamilem Molenda i Zbigniewem Molenda -wspólnikami spółki cywilnej działającej pod oznaczeniem: Grupa Edukacji Nowoczesnej R.Kiedrowski K.Molenda Z.Molenda S.C., 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 57, NIP spółki cywilnej: 5882447621 – wpisy wspólników spółki cywilnej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP stanowią załącznik nr 1, załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do OWL, zwanymi dalej łącznie w OWL jako „Grupa Edukacji Nowoczesnej”, a Licencjobiorcą wskazanym w zamówieniu licencji.

POBIERZ OWL 2021

Ryszard Kiedrowski

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl].

POBIERZ

Zbigniew Molenda

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl].

POBIERZ

Kamil Molenda

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl].

POBIERZ