Cennik

LICENCJA MINI

W ramach licencji mini następuje przekazanie Aplikacji wraz z prawem do korzystania z Aplikacji na jednym stanowisku komputerowym (stacji roboczej) – „jedna podstawowa licencja”.

LICENCJA PODSTAWOWA

W ramach licencji podstawowej następuje przekazanie Aplikacji wraz z prawem do korzystania z Aplikacji na pięciu stanowiskach komputerowych (stacjach roboczych) – „pięć podstawowych licencji” oraz możliwością zakupu licencji dodatkowych.

W ramach licencji dodatkowej następuje przekazanie prawa do korzystania z Aplikacji na dodatkowych stanowiskach komputerowych (stacjach roboczych) – „dodatkowe licencje” w ilości wskazanej na zamówieniu licencji.

W celu zakupienia licencji należy wypełnić „Zamówienie Licencji” i wysłać na nasz adres mailowy:
W odpowiedzi wyślemy odpowiednią ilość kodów licencyjnych wraz z fakturą.
POBIERZ ZAMÓWIENIE LICENCJI